Aarde, Economie en Duurzaamheid

universitaire

bachelor

Vrije Universiteit (VU)

Universiteit

Voltijd

Amsterdam

Basisgegevens

DUUR

3 jaar

OPLEIDINGSTYPE

Bachelor

HOOFDTAAL

Nederlands

STARTDATUM

Zomer (aug/sept)

COLLEGEGELD

Wettelijk collegegeld

Studiegegevens

INTERESSEGEBIED(EN)

Gedrag en maatschappij

Aardwetenschappen

Interdisciplinair

Economie en bedrijf

THEMA'S

Klimaatwetenschappen

Algemeen en duurzame ontwikkeling

Ruimtelijke indeling

Aarde, economie en duurzaamheid is een multidisciplinaire opleiding op het raakvlak van Aardwetenschappen en Economie. Studenten leren redeneren vanuit beide oogpunten en creatieve oplossingen te ontwikkelen die duurzaam zijn voor het landschap en voor economie en samenleving. Dergelijke oplossingen zijn nodig, omdat bijvoorbeeld de gevolgen van grondstofgebruik en klimaatverandering steeds meer invloed krijgen op de economie en onze leefomgeving. Denk aan energiegebruik, overstromingen, bosbranden, onregelmatige rivierafvoer, intensivering van orkanen en zeespiegelstijging. Aardwetenschappers weten hoe deze ‘global change’ functioneert en economen weten wat de sociaal-economische gevolgen ervan zijn. Het probleem is dat hun manier van denken niet altijd even goed bij elkaar past. Bij Aarde en economie leer je denken als aardwetenschapper, maar ook als econoom en beleidsmaker.

Het centrale leerdoel van de opleiding is dat de student relevante basisbegrippen, inzichten, methoden en technieken uit de fysische aardwetenschappen en de ruimtelijke economie en besluitvormingsprocessen leert beheersen en toepassen binnen het aardwetenschappelijke werkveld. De opleiding is opgezet als een bèta-gammaopleiding.

© Vrije Universiteit